Fysiotherapie in 2023

Hoe en waarom we geen contract sluiten

Elk jaar maken we een bewuste keuze met welke verzekeraars we in zee gaan. Stellen ze voorwaarden die ervoor zorgen dat we niet de kwaliteit kunnen leveren die je mag verwachten, dan kunnen we daar niet achter staan en sluiten we dus geen contract af. De beste zorg bieden die nodig is, dat heeft voor ons altijd prioriteit.

Mocht je bij een zorgverzekeraar verzekerd zijn waar wij voor 2023 geen overeenkomst meer mee hebben, zijn er 3 mogelijkheden:

Kijken of je huidige zorgverzekering nog bij jou past qua fysiotherapie en dit indien nodig aanpassen voor 01-01-2023.

Bij je huidige zorgverzekeraar blijven en wanneer je bij ons fysiotherapie neemt betaal je na afloop van de behandeling aan de balie. Je krijgt een factuur mee die je kunt indienen bij je zorgverzekeraar (let op!, deze vergoedt dan alleen het restitutie bedrag).

Overstappen naar een andere praktijk die nog wel een overeenkomst heeft met je huidige zorgverzekeraar.

 Als wij geen zorgovereenkomst hebben met jouw zorgverzekering, dan krijg je slechts een restitutie bedrag betaald door je zorgverzekering. Dit restitutiebedrag is een percentage van een door je zorgverzekering bepaald normbedrag. Dat is niet het bedrag dat wij factureren. Je eigen bijdrage is dan dus het bedrag dat de fysiotherapeut factureert minus het restitutiebedrag dat je zorgverzekering jou uitbetaald.

Voor vragen kun je natuurlijk altijd terecht bij je behandelaar. De best zorg bieden die nodig is, dat heeft voor ons altijd prioriteit!

 

Voor 2023 hebben wij wél contracten getekend met:

  • Menzis (incl. Anderzorg en Menzis)
  • Zilveren Kruis (incl. Zilveren Kruis Achmea, De Friesland, FBTO, Interpolis, One Underwriting)
  • Coöperatie VGZ (incl. VGZ, IZA, UMC, Univé zorg)
  • DSW (incl. inTwente en Stad Holland)
  • ONVZ (incl. ONVZ, VvAA,  PNOzorg en Jaaah)
  • ASR (incl. De Amersfoortse en Ditzo)

 

Voor 2023 hebben wij géén contracten getekend met:

  • Caresq (incl. Besured, EUCare, National Academic en Promovendum)
  • CZ-groep (incl. Nationale Nederlanden en Ohra)
  • VRZ groep (incl. ENO, Salland, Zorg & Zekerheid en ZorgDirect)