FYSIOFIT STEEMAN WEER OPEN 

Vanaf maandag  04 mei gaan we weer beginnen met noodzakelijke fysiotherapeutische behandelingen.

De individuele medische indicatie wordt telefonisch met uw fysiotherapeut besproken en daarna wordt een plan van aanpak met u doorgenomen. Indien nodig volgt behandeling in de praktijk. Uiteraard volledig volgens het huidige strikte preventieve protocol voor optimale bescherming van u en ons waarbij we de hygiënevereisten  strikt naleven.

We gebruiken hiervoor het KNGF triage-stappenplan dd. 30 april 2020, het hygieneprotocol KNGF in samenwerking met RIVM en het preventie-protocol coronavirus. Door deze protocollen (goedgekeurd door het RIVM en het ministerie van VWS) kunnen we gelukkig weer onze zorg aan u leveren!

Uitgangspunten:

  Alle patiënten kunnen benodigde zorg krijgen bij de paramedicus, waar mogelijk op afstand.

  De noodzaak tot het opschalen van de reguliere zorg ligt in de toename van de ernst van de klacht als deze langer uitgesteld wordt.

• De ernst van een hulpvraag is leidend voor de noodzaak van fysieke behandeling.

  Paramedische zorg kan alleen worden opgeschaald wanneer de praktijkvoering is aangepast aan de regels van de overheid aangaande ‘social distancing’ en wanneer het hygiëneprotocol wordt toegepast.

Op deze manier blijven we ons best doen om voor iedereen op een veilige manier goede zorg te kunnen leveren.

Team Fysiofit Steeman


 

 

Maatregelen die wij nemen:

 • Wij handelen volgens het KNGF triage-stappenplan-30-april-2020

 • Wij hanteren het hygieneprotocol KNGF in samenwerking met RIVM

 • Wij geven geen handen

 • Wij wassen of desinfecteren onze handen voor en na de behandeling

 • Wij gebruiken wegwerphandschoenen gedurende het contact tijdens de behandeling

 • Wij gebruiken goedgekeurde mondmaskers.

 • Wij maken, zoals altijd, na de behandeling de behandelbank schoon

 • Wij maken meerdere keren per dag alle oppervlakten die aangeraakt worden extra schoon. Denk aan deurkrukken, bureaus, behandelbanken, kranen, wc’s en apparatuur in onze oefenzaal

 • Binnen de praktijk zijn duidelijke berichten opgehangen om u bewust te maken van het Coronavirus en de verspreidingskans te minimaliseren.

 • Indien nodig gebruiken wij looproutes in de vorm van lijnen in de praktijk

 • Online behandeling met Physitrack

   

  Wat kunt u doen:

 • Was uw handen regelmatig met water en zeep

 • Was uw handen vooraf aan iedere behandeling. Bij de ingang en in de behandelkamers kunt u uw handen wassen met speciale reinigingsgel.

 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.

 • Gebruik papieren zakdoekjes

 • Breng 2 handdoeken mee, 1 grote en een kleine.

 • Gebruik, ook als patiënt, zoveel mogelijk een mondkapje. Deze liggen op de tafel bij de ingang.

 • Volg en respecteer de looproutes in de vorm van lijnen in de praktijk

 • Gebruik het toilet zo min mogelijk

Regels Fysiofit Steeman inzake COVID-19

Er gelden in de praktijk een aantal nieuwe regels ter preventie van verspreiding van het Coronavirus:

Controleer uzelf op de volgende symptomen en indien aanwezig niet de praktijk betreden!

• Heeft u een of meerdere van de volgende (ook milde!) symptomen: neusverkoudheid of hoesten of benauwdheid of koorts (vanaf 38°C)?

• Heeft u de afgelopen 24 uur klachten (COVID-19 symptomen) gehad?

• Heeft u huisgenoten/gezinsleden met koorts en/of benauwdheidsklachten?

• Is er bij uzelf of een huisgenoot/gezinslid in de afgelopen 14 dagen corona vastgesteld?

Om iedereen in de wachtkamer voldoende ruimte te geven:
- Kom niet te vroeg binnen
- Kom zo veel mogelijk alleen
- Maximaal 3 personen in de wachtkamer
- Houd 1,5 M afstand van elkaar

- Noteer uw volgende afspraak zo veel mogelijk digitaal, bv in uw telefoon

 

Bij symptomen die passen bij een mogelijke COVID-19 infectie kan uw afspraak niet doorgaan en zien we u graag later terug voor een behandeling

Als symptomen bij (mogelijk) COVID-19 worden beschouwd: • Neusverkoudheid, hoesten, kuchen of niezen • Loopneus • Keelpijn • Verhoging (tot 38 graden) of koorts • Kortademigheid • Moeheid • Hoofdpijn • Conjunctivitis • Je ziek voelen en/of diarree     

Op deze manier blijven we ons best doen om voor iedereen op een veilige manier goede zorg te kunnen leveren.

Met vriendelijke groet en bedankt voor uw begrip en medewerking!

Team Fysiofit Steeman